Házasságkötés

 

Mindenekelött  tisztázzuk, a házasságkötés az állami , polgári anyakönyvvezető előtt történik. 

A polgári eskűvőt követi az egyházi szertartás , ami a református egyházban a házasság eskűtétellel való megpecsételése és megáldása. 

A házasságkötés helye a templom. 

A házasságkötés feltétele a legalább 1 éves egyháztagság.

Nem fogadjuk el azon ifjak jelentkezését, akik évek óta Bukarestben élnek , az istentiszteleteket nem látogatják és kiknek egyházi terheit ( egyházfenntartói járulékát ) otthon a szülök fizetik. 

Visszaútasítjuk mindazokat akik kevéssel a házasságkötés előtt jelentkeznek és hozzák az igazolást, hogy valamelyik erdélyi gyülekezetben hűséges és jó egyháztagok és az otthoni lelkész  megengedi , hogy a házasságkötést Bukarestben tartsák meg , de a továbbra sem kivánnak bukaresti egyháztagok lenni, mert csak ideiglenesen tartózkodnak e helyen , ámbár lehet az ideiglenesség már évek óta tart és még évtizedekig elhúzódik.

Szeretettel hívjuk az ifjakat , épüljenek be a gyülekezetbe . 


A házasságkötési eskű szövege.

ÉN …   N.N. … ESKÜSZÖM AZ ÉLŐ ISTENRE ,AKI ATYA , FIÚ , SZENTLÉLEK , TELJES SZENTHÁROMSÁG , EGY ÖRÖK IGAZ ISTEN ,HOGY EZT A NŐT , AKINEK MOST ISTEN SZÍNE ELŐTT KEZÉT FOGOM , SZERETEM. SZERETETBŐL VESZEM EL ÖT ISTEN TÖRVÉNYE SZERINT FELESÉGÜL . HOZZÁ HŰ LESZEK , VELE MEGELÉGSZEM ,VELE TŰRÖK, VELE SZENVEDEK,VELE SZENTŰL ÉLEK,ÉS ŐT SEM EGÉSZSÉGÉBEN , SEM BETEGSÉGÉBEN ,SEM BOLDOG SEM BOLDOGTALAN ÁLLAPOTÁBAN, HOLTOMIGLAN VAGY HOLTÁIGLAN, HITETLENÜL EL NEM HAGYOM, HANEM TELJES ÉLETEMBEN HŰSÉGES GONDVISELŐJE LESZEK.  ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN. ÁMEN

ÉN …   N.N. ( a lánykori nevet mondja )  …ESKÜSZÖM AZ ÉLŐ ISTENRE ,AKI ATYA , FIÚ , SZENTLÉLEK , TELJES SZENTHÁROMSÁG , EGY ÖRÖK IGAZ ISTEN ,HOGY EZT A FÉRFIUT , AKINEK MOST ISTEN SZÍNE ELŐTT KEZÉT FOGOM , SZERETEM. SZERETETBŐL MEGYEK HOZZÁ ISTEN TÖRVÉNYE SZERINT FELESÉGÜL .HOZZÁ HŰ LESZEK , VELE MEGELÉGSZEM ,VELE TŰRÖK, VELE SZENVEDEK, VELE SZENTŰL ÉLEK,ÉS ŐT SEM EGÉSZSÉGÉBEN , SEM BETEGSÉGÉBEN , SEM BOLDOG SEM BOLDOGTALAN ÁLLAPOTÁBAN, HOLTOMIGLAN VAGY HOLTÁIGLAN, HITETLENÜL EL NEM HAGYOM, HANEM TELJES ÉLETEMBEN HŰSÉGES SEGÍTŐTÁRSA LESZEK.  ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN.  ÁMEN