Elhalálozás esetén

Betemetés engedélyezéshez , a következő iratokra van szükség:

1. Sírbérleti szerződés

2. Halotti anyakönyvi kivonat (másolat)

3. Betemetési engedély (autorizație de înhumare) eredeti példány

4. Az évi bérleti díjat igazoló nyugta.

500 lej – temetési díj, a temető pénztáránál fizetendő.

Ravatalozóba való elhelyezés esetén, a balzsamozást igazoló irat (adeverință de îmbălsămare) eredeti példány

Ravatalozó használati díja, napi 100 lej.