Istentiszteletek

Minden vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel Istentiszteletet tartunk.

Erre az alkalomra szívesen várunk és hivunk minden gyülekezeti tagot és érdeklődöt.

Szeretettel fogadjuk a Bukarestben ideiglenesen tartozkodó református és más felekezetű magyar keresztyéneket.

Az Istentiszteletek ideje alatt , a tanácsteremben vasárnapi iskola és gyermekmegőrző. 

November 26.-án Biró Tivadar , Bukarest II – Szőlőskerti lelkipásztor szolgál. 

November 19.-én,  vendégünk   Nt. Jakab Bálint szombathelyi lelkipásztor hirdeti az Igét. 

Ünnepnapjainkon, az Úrvacsorát kiszolgáltatjuk.

Úrvacsorát osztunk:  Advent első vasárnapján, Karácsony első napján, Böjtfő vasárnapján, Husvét első napján, Pünkösd első napján, Újzsenge vasárnapján.

Hagyomány szerint a Reformáció napja előtti szombaton, a bukaresti Magyar és német protestáns gyülekezetekkel közös ünnepi Istentiszteletet tartunk. Ezen alkalommal is kiszolgáltatjuk az Úrvacsorát.

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” ( Mt.11:28 )