200 év dióhéjban

Grafika.jpg

A BUKARESTI REFORMÁTUS EGYHÁZ
RÖVID TÖRTÉNETE

1815 május 14.-én, Mennybemenetel napján, Sükei Imre, szökefalvi református lelkipásztor, a Cismigiu kert platánfái alatt megtartja az alakuló presbiteri  gyülést.

Néhány esztendő alatt a gyülekezet annyira megerősödött, hogy 1819 ben megvásárolják Filipescu bojártól, az Ökör kút közelében levő telket, melyért 1650 piasztert fizettek.

Erre a telekre épült fel Bukarest első magyar református temploma.  A templom felszentelésére, 1821 ben került sor. A templom mellé, lelkészi lakás és tanterem épült.

Az 1848 – 49 szabadságharc leverését követően, nagyon sok menekült telepedik le Bukarestben.  A kis templom nem tudja befogadni a hiveket .

Koós Ferenc lelkipásztor szolgálata alatt, új, nagyobb templom épitését kezdik el. A templom alapkövét 1860 helyezik el, az ünnepi rendezvényen részt vett Elena Cuza fejedelem asszony. 1865 ben elkészült az új templom. A templom körül pedig a lelkészi lakás és az iskola.

Az 1930 as évek közepén, a királyi ház terjeszkedni szeretne és kisajátítja a Koós Ferenc idejében épült templomot.

1940 január 30.- án az itélő tábla , 14.942.035 lej kisajátitási összeget utal ki az egyház részére.  A gyülekezet 8.700.000 lejért telket vásárol a mai Luterana út 11 sz alatt és elkezdi a az épitkezést. A háború miatt az épitkezést nem tudják befejezni. 1947 december 30 án az új hatalom nyomására a király lemond. A megkezdett építkezést átveszi az állam.

1959 ben kormányrendelet dönt a Koós templom lebontásáról. A gyülekezet templom és lelkészi lakás nélkül marad.

1972 ben a kommunista államhatalom jóváhagyja egy új  templom építését.

Az egyház és állam között létrejött telekcsere és megállapodás következtében az új, immár sorrendben a negyedik templom a mai Calvineum, a Luterana utca 13 szám alatt épül fel. Az 1972 ben kiadott épitkezési engedély kimondja, hogy a templom, a lelkészi hivatal és lelkészi lakás mögött építendő fel, úgy hogy ne legyen magassabb a környező épületeknél és az utcáról ne legyen látható.

A templom Rene Ghelman építész tervei alapján épül fel.

Felszentelésére 1974 október 31.-én került sor.

2014 ben, ennek az eseménynek 40 éves évfordúlóját ünnepeljük.

Nem nékünk Uram nem nékünk, hanem a Te nevednek adj dícsőséget.

Egyedül Istené a dícsőség.