200 de ani în câteva cuvinte

SCURT ISTORIC AL BISERICII REFORMATE DIN BUCURESTI

Comunitatea Reformată din București a fost înființată în anul 1815 de către preotul Sukei Imre.
Câțiva ani mai târziu, în anul 1819, comunitatea cumpără de la boierul
Iordache Filipescu, pentru suma de 1650 de piaștri, o căsuță și terenul aferent, în mahalaua Fântâna Boului.
Pe acest teren se construiește, în timpul domniei lui Alexandru Șuțu Vodă, prima biserică, lângă biserică prima școală cu predare în limba maghiară din București, și casa parohială.

În scurt timp această biserică se dovedește a fii neîncăpătoare și în perioada 1860-1865, în timpul preotului Koos Ferenc se construiește o biserică mai mare de tip basilical. La depunerea pietrei de temelie a participat și Doamna Elena Cuza, care a rostit cuvinte memorabile despre spiritul de toleranță ce domnea în Principatele Unite, referindu-se la faptul că mulți revoluționari pașoptiști maghiari s-au refugiat la București.

În anul 1930, Casa Regală a României a propus cumpărarea bisericii și a terenului aferent, pentru a fii extinsă grădina Palatului Regal. Comunitatea nu este de acord cu acest lucru. După lungi negocieri, la 30 ianuarie 1940 parohia primește de la Curtea de Apel suma de 14.942.035 lei pentru expropriere și cumpără terenul din strada Luterană nr. 11 în valoare de 8.700.000 lei unde începe construcția Calvineumului. Din cauza războiului nu se poate termina construcția. În 30 decembrie 1947 sub presiunea noii puteri, regele abdică. Construcția începută este preluată de stat.

În anul 1959 ordonanţa Guvernului decide demolarea bisericii.
Reformații maghiari rămân fără biserică și parohie.
Mobilierul bisericii: amvonul , orga, clopotele, băncile, au fost duse în imobilul din strada Viilor, transformând această casă în biserică.

În anul 1972 puterea comunistă permite construirea unei noi biserici. În urma schimbului de terenuri și a pactului dintre biserică și stat, pe strada Luterană nr. 13 se construiește Calvineumul de astăzi. Autorizația de construcție dată în anul 1972 permite construirea bisericii în spatele parohiei, în așa fel încât să nu fie mai înaltă decât clădirile înconjurătoare și să nu fie vizibilă din stradă.
Biserica este construită după proiectul arhitectului Rene Ghelman.
Este sfințită în data de 31 octombrie 1974.
În 2014 serbăm 40 de ani de acest eveniment.

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam! Soli Deo Gloria. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău să-i fie adusă slava!